ข่าวและประกาศของเว็บ

วิจัย CBR: การออกแบบนวัตกรรมอาชีพของผู้สูงอายุแบบบูรณาการบนความร่วมมือของชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิจัย CBR: การออกแบบนวัตกรรมอาชีพของผู้สูงอายุแบบบูรณาการบนความร่วมมือของชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -
Number of replies: 0

เอกสารนำเสนอความก้าวหน้า "การดำเนินกิจกรรมผลการวิจัยรับใช้สังคมและชุมชนภาคีเครือข่าย"

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร