ข่าวและประกาศของเว็บ

(ปิดครอส) ข้อมูลเครื่องมือศึกษาชุมชน ห้องเรียนชุมชน และวิศวกรสังคม

(ปิดครอส) ข้อมูลเครื่องมือศึกษาชุมชน ห้องเรียนชุมชน และวิศวกรสังคม

by PHUSIT PHUKAMCHANOAD -
Number of replies: 0

(1) เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบ วิศวกรสังคม (บทที่ 2/บทที่ 3)

(2) เครื่องมือศึกษาชุมชน วิถีชีวิตชุมชน 7 ชิ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)

(3) ห้องเรียนชุมชน (ภูสิทธ์ ภคำชะโนด)

(4) วิศวกรสังคม (ภูสิทธ์ ภคำชะโนด)