ข่าวและประกาศของเว็บ

การเสวนาวิชาการเรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔

การเสวนาวิชาการเรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย" เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔

Number of replies: 0

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ลิลิตตะเลงพ่าย”
เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพน
การเสวนาวิชาการเรื่อง "ลิลิตตะเลงพ่าย"
https://fb.watch/9T4xmdpbC4/   (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบเช้า)

https://fb.watch/9T4A8gECtq/     (วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบบ่าย)

https://fb.watch/9T3YbqCdzG/    (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบเช้า)

https://fb.watch/9T49tRzUYK/     (วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบบ่าย)

https://fb.watch/9T4gLuyNg7/     (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบเช้า)

https://fb.watch/9T4jIlVF6T/         (วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รอบบ่าย)